Rätt verksamhetssystem effektiviserar – Intervju med vår BizView-kund Dalakraft

dalakraft_logoFör energibolaget Dalakraft, med drygt 100 000 kunder, genererade implementeringen av ett nytt verksamhetssystem affärsnytta i många delar av företaget.

Numera har säljavdelningen tillgång till väl underbyggd statistik, vilket gör det lättare att fokusera resurserna dit de gör störst skillnad. Systemet har även bidragit till att Dalakraft får en bättre överblick och ett mer kvalificerat beslutsunderlag.

För att läsa mer klicka på denna länk

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. NCG Group har över 1000 företag som använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Dalakraft

Dalakraft är Sveriges mest rekommenderade elbolag. Vi erbjuder smarta elavtal med konkurrenskraftiga elpriser, snabb service och bra öppettider. Vi säljer el till privatpersoner och företag i hela Sverige.

Vår filosofi är att finnas nära våra kunder. Närhet är mer än fysiska avstånd. Det är också trygghet, omsorg och pålitlighet. Dalakraft bildades av lokala elproducenter i Dalarna i samband med avregleringen av elmarknaden 1996.

För mer information se www.dalakraft.se